Wykonywane badania

  • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji (BIA)
  • Pomiary antropometryczne
  • Pomiary masy ciała
  • Analiza sposobu odżywiania